Estetik Dergisi

AMELİYATSIZ YÜZ GERMEDE DEVRİMSEL BİR YÖNTEM DİNAMİK FRANSIZ ASKISI - Dr. Ahmet Atalık

AMELİYATSIZ YÜZ GERMEDE DEVRİMSEL BİR YÖNTEM DİNAMİK FRANSIZ ASKISI - Dr. Ahmet Atalık

Fransız askısıyla ilgili merak edilenler hakkında bilgi almak üzere Dr. Ahmet Atalık’ın kliniğine misafir olduk

Gençlik ve güzellikte olduğu gibi, yaşlanmanında ilk ipuçlarını yüzü- müz ele verir. Yaşlanmaya dair ilk değişimler yüzümüzde görülmeye başlar. Zayıflayan bağ dokusu ile kollajen ve elastik liflerdeki azal- manın etkisiyle yüzümüze biçim veren dokular yer çekimine yenik düşmeye başlar. Yüzümüzde önceleri bizi yorgun gösteren, sonra alışamadığımız kırışıklıklar ve hacim kaybı ile beraber zamanla bazı yerlerde sarkma ve toplanmalar ortaya çıkar. Bunlar da yine bağ dokusunun asıcı gücünün azalmasının sonucu olarak cilt altı yağ yas- tıklarının yer değiştirmesi ve hatta kasların da gevşemesine bağlıdır. Yaşlanmaya bağlı deride oluşan değişiklikleri geri döndürmek, deri- nin yaşlanma sırasında kaybettiği kollajeni yeniden ürettirmek, deri- de oluşan yaşlılık lekeleri ve ince kırışıklıkları ameliyatsız yöntemler- le düzeltmek için son 4-5 yıldır oldukça başarı kazanmış yöntemler kullanılmaktadır. Yer çekimi etkisiyle oluşan sarkmaları düzeltmenin en etkili yolu son yıllara kadar sadece cerrahi yöntemlerken artık cerrahi müdahale istemeyen hastalarımız için cerrahi olmayan çö- zümler de kullanılmaya başladı.

Yüzdeki sarkan bölgelerin düzeltilmesi için bugün ameliyatsız ne- ler yapılabiliyor, bu konudaki yenilikleri paylaşmak gerekirse; Yü- zümüzde beliren yaşlı görüntünün ve sarkmaların sebebi, derideki gevşeme ve yağ yastıkçıklarının yer değiştirmesine bağlı deformas- yonlardır. Bu deformasyonlar, ağırlıklı olarak cerrahi yüz germe ameliyatları ile düzeltilir. Ameliyat istemeyen hastalar için de ame- liyatsız çözümler aranmıştır. Cerrahi yüz germe ameliyatlarının he- men ve çok belirgin sonuçlar vermesine ve etkilerinin uzun yıllar kalıcı olmasına karşın, cerrahi olmayan yöntemlerde yakın zamana kadar bu avantajlar yoktu.

Artık bugün, Fransa’da geliştirilen ve dinamik askı özelliğine sahip esnek askılarla yüzün mimik hareketlerine uyarak gevşeyen, ifade bozukluğu ve çekilmeler yaratmadan deformasyonların düzelmesini sağlayan daha kalıcı bir ameliyatsız yüz germe yöntemi kullanılmaya başlanmıştır. Daha önceleri sert ve esnemez iplerle yapılmakta olan askılama işlemlerinde yüzdeki mimik hareketleri sırasında hareket- sizlik ve kasılmalar ortaya çıkabilmekteydi ve bazen de gerginliğe bağlı kopmalar sonucu yüzde istenmeyen asimetriler oluşabiliyordu. Etkili oldukları süre ise 6 ay 1 yıl civarında kalıyordu. Dinamik askıla- ma yöntemi ile hem 4-6 yıla uzayan kalıcılık hem de mimiklerin yani doğal ifadenin korunması mümkün olabiliyor.

İşte bu nedenle artık ameliyat istemeyen hastalarımıza, ya da her- hangi bir sebeple ameliyata uygun olmayan hastalarda, cerrahi yüz germeye alternatif olabilecek bir yöntemi rahatlıkla önerebiliyoruz. “Dinamik Askılama Yöntemi” olarak bilinen bu yöntemde 2006 yılında Fransa’da biyomekanik çalışmaları yapılarak geliştirilen 2009 yılında da “Avrupa Innovasyon Ödülü”nü almış olan çok katmanlı esnek askı ipi uygulanıyor. Bu askı ipi hem sağlam ve normal şartlarda kopma riski yok, hem de esnek olduğu için yüzün mimik hareketlerini bozmadan doğal ifadeyi koruyarak asıcı özelliğini uzun yıllar yerine getirebiliyor. Bu dinamik askı yalnız genç görünmeyi sağlamak için değil, aynı zamanda yüz felci geçiren hastaların yüz asimetrilerinin dinamik olarak düzeltilmesi için de kullanılabiliyor. Tabii ki felcin tedavisinde değil ama felce bağlı asimetrilerin düzeltilmesi için kullanılıyor.

Kullanılan materyalin bio-uyumlu olması sayesinde, uzun yıllar cilt altında kalması mümkün olabildiği gibi tüm bio-mekanik verileri ise yumuşaklığının yanı sıra yüzümüzde yer alan kas ve yağ dokusu ile uyumlu çalışabilecek esnekliğe sahip olduğunu göstermektedir. Bu sayede yüz ifadesini bozmadan, doğal yüz ifade zenginliği ile günlük hayatta hiç fark edilmeden genç ve gergin görünüme destek ver- mektedir.

Uygulama lokal anestezi ile yapılıp, yaklaşık 25- 30 dakika sürmekte- dir. Yüzde ve vücutta yaptığımız analiz ve uygulama tasarımına göre dinamik askılamayı yapacak esnek tutucu ipler cilt altından ilerlene- rek doğru yerlere oturtulur. Gerilerek bırakılır. Yüz çalışmalarında tutunma alanı olarak saçlı deri altını kullandığımız için dikiş gerek- memektedir. İz bırakmadan yapılan bu minimal girişimden sonra iyi- leşme süratli olur. Bu arada hissedilecek hafif ağrı, ağrı kesici ilaçlarla kolayca yatıştırılabilmektedir. Hastamız günlük hayata hemen döne- bilir. Uygulama kolay, acısız ve günlük yaşamı etkilemeyecek şekilde gerçekleşmektedir. Her yaş ve her düzeydeki sarkma için yapılabilir.

Dinamik Askılama Yöntemi Nasıl Geliştirildi?

Ameliyatla yüz germe belirgin ve uzun süreli sonuçlar vermekle be- raber, hastaların; genel anestezi ve ameliyat ortamı olmadan, iyileş- me sürecinin daha az sancılı olduğu, daha kısa sürede iyileşmenin sağlandığı iz bırakmayan yöntem beklentilerine paralel olarak, dok- torların da bu konuda araştırmaları devam etmiştir.

Fransa’da geliştirilen esnek, sağlam ve kalıcı askı materyali dinamik askılama yönteminin uygulanmasına imkan vermiştir. 2004 -2006 yıl- ları arasında geliştirilen bu esnek ve kalıcı askının, biyomekanik ve doku uyumluluk çalışmaları olumlu sonuç verdikten ve gerekli kalite belgeleri tamamlandıktan sonra başta Fransa ve Avrupa ülkeleri ol- mak üzere olmak üzere gittikçe artan sayıda klinikte uygulanmaya ve yüz güldürücü sonuçlar alınmaya başlanmıştır. Hastaların; güve- nilir, kalıcı, etkili ve kolay bir yöntem isteklerine karşılık, doktor- ların; güvenilir, etkili ve kolay uygulanabilir olması beklentileri bu yöntemle karşılanmıştır. 2009 yılında da “Avrupa İnnovasyon” ödülü ile taçlandırılan bu yöntem 85.000 den fazla askı ipi kullanılarak elde edilen orta ve uzun süreli sonuçlar da görüldükten sonra ülkemizde de uygulanmaya başlamıştır.

Neden Dinamik Askı?

Çünkü Dinamik Askılama, mimik hareketlerine uyarak esneyebilen, yüzün doğal görüntüsünü bozmadan, ciltte çekilmeler yaratmadan, dışarıdan fark edilmeden uzun yıllar sarkmaları askılayıp, toparlayan bir uygulamadır.

Dinamik askılama, yüzümüzdeki sarkma ve derinleşen çizgileri uzun süre ile gidermek ve sarkmayı uzun yıllar boyu erteleyebilen etkili bir yöntemdir.

Böylece yaşlı gösteren ve aşağı doğru sarkmış yüz ifadesi tekrar genç yaşlardaki yerine konulabilir ve yaşlı, mutsuz olan yüz ifade- si doğal haline döndürülebilir. Dinamik askılama işleminin çözülüp dağılmayan bir askı ile yapılmasının çeşitli avantajları vardır. Başta askılama ve taşıma ömrü çok uzundur. Dokularla reaksiyona girme- diğinden histolojik komplikasyon riski daha azdır. Dinamik askı ile hekime daha güvenilir bir uygulama şansı verir.

Mekanik özelliklerin başında yumuşak materyalin ayrıca yüzdeki mi- mik hareketlerine uygun esneyebilmesi gelir.

Dinamik askılamadaki yüksek asıcı güç ise, uzun yıllar dokuya iyi tutunmanın sağladığı bir avantajdır. Bu özelliklerin tamamı, dinamik askılama yöntemini güvenli, kolay uygulama isteyen hekimler ile uzun süre etkili, kolay uygulanabilir, tehlikesiz bir çözüm arayanların ortak seçimi haline getirmiştir.

01/12/2019
Paylaş: