Estetik Dergisi

ÖYKÜSEL DUDAKLAR İÇİN DUDAK SANATI UZMAN DOKTOR OSMAN BULUTLAR

ÖYKÜSEL DUDAKLAR İÇİN DUDAK SANATI UZMAN DOKTOR OSMAN BULUTLAR
LIPSTORY için LIPART
(Öyküsel Dudaklar İçin Dudak Sanatı)


UZM. DR. OSMAN BULUTLAR
 
Dudaklar, tarihte çok eski zamanlardan beri kadın yüzünde vurgulanması en önemli alan olmuştur. Öyle ki; dudakları çeşitli yöntemlerle belirgin kılma antik çağlara kadar gider. Mezopotamya’da yaşamış olan medeniyetlerde üst sınıfa mensup üyelerin, yarı değerli madenleri ezerek dudaklarına uyguladıkları bilinmektedir. Mısırlılar, koyu bir alg olan fucus-algin ile brom ve mannitol gibi maddeleri karıştırarak kırmızı boyalar yapmış,  Kleopatra ise, karınca ve karmin böceğini ezerek dudaklarını kırmızı boya ile renklendirmiştir. Kızıl kurşun, demir oksit, katran, balmumu, yumuşakçalar derken 1884 yıllarına geldiğimizde ilk ticari rujların ortaya çıktığını görüyoruz.
Dudaklar; yerleşim olarak yüzün ortasında oluşu ve hareketli yapısı ile dikkati toplayan ilk alandır. Tüm anatomik çizgilerini belirgin kılmak ve hacimli gösterebilmek için çeşitli makyaj oyunları oynanır. Detaya inecek olursak, benzersiz simetrik kabarık alanlar ve açılanmış çukurlar dikkat çeker. Burundan dudağa inen iki adet çizgi veya kolon (FİLTRUM) deri ile dudak birleşimindeki kırmızı ve beyaz paralel iki çizgi (VERMİLLİON BORDER/WHITE LINE VE RED LINE) ortada dudak yayı (CUPID’S BOW), renkli kısımda ise belirginleşen tümseklerimiz vardır; altta iki, üstte üç adet (TUBERKÜL). Tüm bu anatomik kısımlarla birlikte burun- dudak açısı, alt-üst dudak oranı hepsi bütünüyle eşsiz bir manzaranın parçalarıdır. Bizler için en önemli adım bu yapıların tamamını korumak, anatomik yapıyı bozmadan şekillendirme yapmak olmalıdır. Eksik olan veya oransal olarak daha az olan kısımları yerine koymak birinci adımdır. Tabii tüm bunların yanında her yüz özeldir. Dudak yalnız başına değil, alt yüz ve tüm yüzle birlikte ele alınmalıdır. Yüze bütüncül yaklaşım bizi şekillendirmede başarıya götürür. Dudağın komşulukları, diğer bölümlerle açılanmaları önemlidir. Gülerken dişlerin görünürlüğü, alt-üst çene uyumu değerlendirilmelidir ve üst dudak alt dudak uyumu 1:1,6 veya eşit olabilir ama kesinlikle üst dudak daha hacimli olmamalıdır.
Şekillendirmede geçmişten günümüze çok çeşitli malzemeler kullanılmıştır. Polimer dolgular, silikon uygulamaları, otolog yağ enjeksiyonu, kollojen enjeksiyonları gibi çok çeşitli materyaller vardı. Ancak günümüzde hyaluronik asit içeren dolguları tercih ediyoruz. Bu dolgular, minimal olumsuz reaksiyon ve maximum doku uyumu ile rahat ve etkin uygulama sağlamaktadır. Ayrıca diğer dolgu maddelerinden farklı olarak istediğimiz zaman eritilebilirlik opsiyonu, şekillendirmede istenmeyen uygulama sonuçlarını da yok etmeye olanak vermektedir.
Uygulama yapılırken hasta beklentileri iyi sorgulanmalı, oluşabilecek sonuçlar detaylarıyla anlatılmalı, hastanın gerçekçi olmayan beklentileri iyi değerlendirilmeli, kısaca konsültasyon tam ve eksiksiz olmalıdır. İşlem konusunda mutabakata varıldıktan sonra işleme geçilmelidir.
İşlem esnasında ise projeksiyon ve volüm olarak ele alınmalı, enjeksiyon iki veya üç seansa bölünmeli, küçük miktarlarla tasarlanan dudağa adım adım ilerlenmelidir. Her zaman en az malzeme ile efektif sonuç görüntüsü alınmaya çalışılmalıdır.
Dudak şekillendirme basit gibi görünse de işlem tecrübeli ellerde ve doktorlar tarafından yapılmalıdır. Dudak kanlı ve hassas bir alan olduğu için anestezik krem uygulanmalıdır. İşlem sonrasında bir miktar morluk oluşumu soğuk uygulamalarla sınırlanabilir. Hyaluronik aside karşı alerjik durum çok azdır ancak yine de öykü çok iyi alınmalıdır. Her dudak kendine özgüdür. Tasarlanan şekle göre kullanılacak dolgu miktarı ve teknik, uygulayıcı doktor tarafından belirlenmelidir.
Son dönemde “Rus Dudağı”adıyla bilinen ve sosyal medya tarafından çok özendirilen bir dudak şekli mevcut. Uygulanan alan çok yüzeysel olduğu için güvenli alan enjeksiyonu sunmaktadır, fakat görüntü itibariyle tercih edilebilirliği ülkemizde taleple değerlendirilebilir. Türk kadınının alışık olmadığı bir dudak şeklidir.
Son olarak, hekim olarak dudağa sanat eseri gibi yaklaşıp şekil verme esas oldukça, bu eserler dudak öykülerimizi oluşturur. Sevgiyle kalın.
 
23/12/2021
Paylaş: