Estetik Dergisi

İP ASKI YÜZ GERME - Dr. Yalçın Gürsoy

İP ASKI YÜZ GERME - Dr. Yalçın Gürsoy
YÜZÜMÜZ NASIL YAŞLANIR?
Günümüzde insanoğlunun tıp bilimindeki tüm gelişmelere rağmen yaşlanma sürecini yönetmedeki başarısı tartışmaya açıktır. Yüzümüzde yaş almayla ilgili tüm değişiklikleri etkileyen iki önemli faktör vardır. Birincisi hücre yaşlanmasının durdurulamaması yani bir anlamda zamanın durdurulamaması, ikincisi de yerçekimi gerçeği. İşte önleyemediğimiz bu iki faktör insan yüzünde yıllar geçtikçe bir dizi değişikliklere yol açar. Bu değişiklikler en alttan yüzeye doğru özetlenecek olursa; öncelikle kemik doku erimeye, yoğunluğu azalmaya başlar, hem üst hem de alt çene kemiğinin yüksekliği azalır. Yine hem derin hem de yüzeysel yağ dokusu ve yastıkçıkları erimeye ve yerçekimi lehine yer değiştirmeye başlar. SMAS dediğimiz (superfacial aponeurotic system) kas, fasya ve yoğun bağ dokusundan oluşan tabakada gevşeme, sarkma ve nihayetinde ciltte dermis tabakası başta olmak üzere incelme, gevşeme, yoğunluk ve matrix kaybı ve nihayetinde sarkma oluşur.

Peki, bu hücre ve doku bazındaki değişiklikler dış görünüşümüze nasıl yansır? Bu defa yukarıdan aşağıya doğru özetlersek öncelikle alnımızda cilt incelir ve nem kaybeder, frontal kasların üzerindeki ciltte önce mimikle ortaya çıkan kırışıklıklar (dinamik kırışıklıklar ve çökmeler), sonra da mimik yapmadan da bariz şekilde fark edilebilen kırışıklıklar (statik kırışıklıklar) olur. Biraz daha aşağıda iki kaşımızın arasında dikey kırışıklıklar hatta çökmeler oluşur. Şakak bölgesindeki yağ ve diğer dokuların erimesi ve küçülmesi sonucu şakak bölgelerinde çökme ve çukurlar, üst göz kapağının sarkarak gözün üstüne yayılması ve inmesi, alt göz kapağında torbalanma, göz altlarinda ‘tear trough’ ve daha dış tarafta ‘palpebro malar groove’ denilen çukur ve sulcuslar, gözlerin dış yan taraflarında yine yaş ve zamanla oluşan kaz ayakları denilen ışınsal kırışıklıklar, smas dokusunun aşağı sarkmasına bağlı olarak burun- ağız-yanak arasında ‘nazolabial’ de denen çukur ve oluklar, dudaklarda dudak dokusunun erimesine bağlı incelme, kontur ve hacim kaybı, içe dönme, üst dudak üzerinde özellikle smokerlarda daha bariz görülen barkod çizgileri de denilen dikey kırışıklıklar, yine smas dokusundaki morfolojik değişikliklere bağlı orta yanak, malar ve zygoma üstü (elmacık kemiği üzeri) hacim kaybı, çökmeler ve düzleşmeler, derin yağ yastıkçıkları ve smas dokusundaki erimelerle yanakların sarkarak çene hattındaki düz konturu bozması ve ‘buldog sign’ denilen görünümün ortaya çıkması, boyun derisindeki incelme ve sarkmaya bağlı boyun ve dekoltedeki yatay derin çizgiler ve kırışıklıklar, çene altında sarkan yağ dokusunun birikimiyle gıdı oluşması ve son olarak platysma kasının gevşeme ve sarkmasıyla boyunda dikey bantlar oluşması vs.

İP ASKI YÜZ GERME UYGULAMASI NEDİR NE İŞE YARAR?
Estetik cerrahlar, dermatologlar ve medikal estetik doktorlarının temelde yaptıkları da yüz ve boyunda yukarıda bahsettiğimiz süreç ve değişiklikleri geciktirmek, oluşan ve önlenemeyen değişiklikleri de bir takım cerrahi ve cerrahi olmayan yöntemlerle bir anlamda revize ve restore etmektir.

Nem kaybeden, gevşeyen, elastikiyetini kaybeden ve yerçekimine de karşı koyamayıp sarkan yüzü tedavi etmenin, dolayısıyla görünümü daha genç ve güzel hale getirmenin çok sayıda yolları vardır. Bunların bir kısmı cerrahi, bir kısmı cerrahi olmayan doktor işlemleri bir kısmı da cihazlı işlemlerdir.

Tüm bu işlemler arasında son yıllarda yıldızı parlayan önemli enstrümanlardan biri bu iş için özel tasarlanmış ve üretilmiş kılçıklı iplerdir. Bu özel üretilen kılçıklı iplerle yapılan yüz germe işlemine de ip askı yüz germe uygulaması denmektedir ki ameliyatsız yüz germe uygulamaları içinde en etkili yöntemlerden biridir.

YÜZ GERME İŞLEMİNDE KULLANILAN İPLERİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR VE NASIL UYGULANIR?
İp hakkında hiçbir şey bilmeyen danışanlara kısaca özetlemek gerekirse kabaca 3 çeşit kılçıklı ip vardır. Birincisi hızlı (yaklaşık 6 ayda eriyen) mavi-mor renkli PDO (polidiaksanon) yapıda ipler, ikincisi, PLA)/PCL (polilaktik asit- polikarbolakton) yapıda ya da sadece polikarbon yapıda geç eriyen (ortalama 1,5 yılda) ve üçüncüsü de hiç erimeyen polyester üzerine silikon kaplama iplerdir. 

PDO dediğimiz ipler 6 ayda erise de germe etkisi yaklaşık 1 yıl, PLLA-PCL ipler yine 1,5 yılda erir ama etkisi 2-4 yıl, silikon iplerin de erimemekle birlikte etkisi 5-7 yıl sürer.

Teknik olarak da pek çok doktorun kullandığı, yüzün ve cildin ihtiyacına göre karar verip uyguladığı birkaç değişik teknik mevcuttur. Kulağın önünden bir iğne ucuyla açılan delikten kanülle girip ipin yüze, kaşa, yanağa ya da çene ve boyun bölgesine yerleştirdiği klasik yöntemden, iki ucundan iğne ya da kanülle birleştirilmiş 42-43 cm.’ lik uzun iplerin şakak bölgesinde temporal fasyanın yüzeyel tabakası altına askı şeklinde asılarak uçlarının smas içinden yanak ve yüz bölgesine yerleştirildiği temporal askı yöntemine ve son olarak da Fransız askı ipleri diye bildiğimiz silikon iplerin yine kulak önünden iğne ucuyla açılan deliklerden bir ucunu yanak ve çene bölgesine diğer ucunu da 150-160 derece açı vererek kafa cildi ile kafa kemikleri arasındaki katmanın derin kısmına sıkıştırılması şeklinde uygulanan Fransız Askı Tekniği mevcuttur. Bu arada ülkemizde çok bilinen ve popüler olan “Fransız Askı” terimi Fransa’dan ithal edilen bir silikon ip markasıyla özdeş hale gelmiştir.

İp askı işlemi de asma ve germe dışında ciltte kolajen oluşumunu uyararak cilt kalitesini zaman içinde adım adım yükseltir.

İple yüz bölgesinde sadece alt yüz ve üst yüz bölgesi değil, başka bölgelere de ip estetiği uygulanabilmektedir. Örneğin kaş kaldırma, fox eyes dediğimiz daha çekik ve yükseltilmiş kaş ve göz köşeleri, burun ucu kaldırma suretiyle daha güzel ve estetik burun ucu, jawline dediğimiz çene hattının keskinleştirilmesi, boyun kırışıklıklarının giderilmesi ve sıkça yaptığımız gıdının iplerle yok edilmesi yöntemleri bunlardan birkaçıdır.

Bir de kavram kargaşasını ortadan kaldırmak adına örümcek iplerinden de bahsetmek gerekir. Örümcek ağı estetiği dediğimiz ve eriyebilen pdo ya da pcl iplerle yapılan estetik uygulamanın temel amacı yüzü iple askılamaktan ziyade cilt altında eridikçe ciltte oluşan bir takım hücresel bazdaki değişikliklerle kolajen ve bir takım protein yapıdaki peptidleri artırarak cilt hacmi, kalınlığı, nem oranı ve kalitesinin artırılmasına yönelik bir uygulamadır. Belirttiğimiz gibi örümcek ağında sarkmanın tedavisi dolaylı yoldandır. Bunda temel olarak amaç ciltteki gevşekliği ve elastikiyet kaybını cilt kalitesini artırarak tedavi etmektir. İpte ise temel amaç önce yüzü asmak ve germek, dolaylı olarak da cilt kalitesi ve tonusunu artırmaktır.

İp askı işlemi yapıldığı andan itibaren yüzün gerildiğinin fark edilebildiği bir işlem olmasına karşılık, örümcek ağı uygulamasında cilt kalitesindeki olumlu değişiklikleri görmek için aylarca beklemek gerekebilir, çünkü bu değişiklikleri iplerin erimesi tetikler ki bu da zaman alır.

İp askı işlemi de asma ve germe dışında ciltte kolajen oluşumunu uyararak cilt kalitesini zaman içinde adım adım yükseltir.

İP ASKI YÜZ GERME İŞLEMİNİN AVANTAJLARI
Tabi ki ip askı işlemi cerrahi uygulama kadar etkili bir germe sağlamaz ancak cerrahi yönteme göre de azımsanmayacak avantajları vardır. Örneğin ameliyatsız bir işlem olması, genel anestezi alınmaması ve genel anestezinin komplikasyon ve risklerinden kaçınılması, 30-45 dakika gibi kısa bir süre içinde yapılması, ağrısız acısız olması, dikiş atılmadan yapıldığı için iz kalmaması, down time olmaması yani operasyondan sonra sosyal ve iş hayatınızdan sizi koparmaması, hemen ertesi gün işinize gidebilme avantajı son derece önemli avantajlardır.

İP ASKI YÜZ GERME UYGULAMA BASAMAKLARI
Öncelikle doktor danışanını muayene eder, ip askı işleminin kendisi için uygun olup olmadığı tespitinde bulunur. Hem fiziki olarak (örneğin çok yanaklı yuvarlak bir yüzde ya da aşırı elastikiyet kaybı, gevşeklik ve sarkmalarda, aşırı kırışmış ve kuru ciltlerde uygulama uygun olmayabilir). Hem de danışanın anamnezini alarak işlemi yaptırmaya tıbbi anlamda bir engeli olup olmadığını tespit eder. Örnek vermek gerekirse kanser hastalarında, ciddi otoimmün hastalıklarda, gebelerde, kalp hastalarında uygulama endikasyonu yoktur. Kullanılan iplere ya da lokal anestezik ilaca allerjisi ve duyarlılığı olanlarda da yine uygulama endikasyonu yoktur.

UYGULAMADAN SONRA GÖRÜLEBİLEN OLUMSUZ DURUMLAR
İşlem sırasında uygulanan enjektabl lokal anestezik ilaç içerisinde bulunan epinefrin sistemik olarak hafif çarpıntı ve enjekte edildiği bölgelerde vazokonstrüksiyona bağlı olarak 2-3 saat sürebilen beyazlamaya yol açabilir. Yine lokal anestezi yapılırken iğne ucunun dokuda yol açtığı morarma şeklinde görülebilen cilt içi kanama odakları olabilir. Yine işlem sırasında ciltteki çok ince toplardamarların yaralanmasına bağlı noktasal kanama odakları görülebilir ki mekanik kompresyonla dakikalar içerisinde tamamen yok olur. Uygulamadan sonra cilt yapısına bağlı olarak bazı ciltlerde ufak tefek gamzeler, çukurlar, ip hattı boyunca çekme hatları görülebilir ki bu durum haftalar içerisinde peyderpey azalarak tamamen yok olur. Yine şakak bölgesine iplerin fikse edildiği bölgelerde nadiren de olsa ağrı ve zonklama görülebilir ki bunlar ağrı kesicilerle önlenebilir ağrılardır.

İŞLEM SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
İşlemden sonra iplerin kılçıklarının tutunduğu dokudan ayrılmaması için yüze dokunulmaması ve dokunulmasına izin verilmemesi, sert yastıkta yüzükoyun yatılmaması, büyük ağız hareketleriyle yüz kaslarını harekete geçirecek şekilde yenilip içilmemesi, çok katı gıdalar çiğnenmemesi, çok güçlü mimiklerle gülünmemesi, kanül ya da iğnelerin giriş ve çıkış bölgelerine 1-2 gün su teması olmaması, temiz tutulması, saçların birkaç gün yıkanmaması, birkaç hafta dip boya yapılmaması, iğneli, ısı veren ya da travmatize eden estetik ve bakım işlemleri yaptırılmaması önemlidir. Bu arada enfeksiyon profilaksisi için antibiyotik, gerekirse antienlammatuar bir analjezik kullanılması gerekebilir.

Son olarak ip askı yüz germe uygulamaları da dahil olmak üzere tüm medikal estetik uygulamaları bütüncül yaklaşım içinde ele alarak katkı sunacak diğer işlem ve hatta cihaz uygulamalarıyla kombine etmek daha estetik ve kalıcı çözümler sunabilecektir. Cilt ve doku kalitesi bozulmuş bir cilde yapılacak ip askı işlemi yerine doku ve cilt kalitesi bir takım işlem ve cihaz uygulamalarıyla yükseltilmiş, tedavi edilmiş bir cildin iplerle gerilmesi ve yüzün bu şekilde revize edilmesi olumlu anlamda daha etkili sonuçlar doğuracaktır.
03/02/2021
Paylaş: